faya hafik

Každý má problém se seminárními pracemi a úkoly, otázkami ke zkouškám a podobně. Já taky. A protože vím, že je moc moc těžké někde něco najít, vyvěsím sem pár materiálů.


F.A. Hayek - Soukromé Peníze aneb potřebujeme centrální banku? ...opravdu jsem do ekonomie musela přečíst knížku...to nedělám ani s povinnou četbou :-)

Anthony Giddens - Důsledky modernity ...seminárka do Sociologie pro právníky...pokud chcete zabít čas, přečtěte si knihu a pokud je vám žumák, co si A. Giddens myslí o módnosti, zkopírujte mou prácičku :-)

Spoluvlastnictví ...seminárka do Občanského práva.

Pracovní právo ... vypracované otázky na zkoušku z Pracovního práva podle nové právní úpravy platné od 1.1.2007, které vypracoval jeden svědomitý student právnické fakulty v Brně.

Seminárka z ústavního práva … plné jméno je: Rozšiřování subjektů oprávněných v rámci tzv. restitucí v rozhodování Ústavního soudu ČR. Stanovisko Výboru pro lidská práva OSN a Evropského soudu pro lidská práva k otázce podmínky státního občanství ČR pro restituce.

Osvojení pouze pro nezletilé? … případová studie z rodinného práva.

Management … seminární práce o prostředcích stimulace zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů.

Psychologie … seminární práci z právní psychologie na téma Alkoholismus.